Dzięki zastosowaniu przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego R290 o współczynniku GWP wynoszącym 3, propan jest długoterminowym i zrównoważonym rozwiązaniem dla wielu zastosowań chłodniczych. Propan posiada pierwszorzędne właściwości jako czynnik chłodniczy i