Dzięki zastosowaniu przyjaznego dla środowiska czynnika chłodniczego NH3 (R717) o współczynniku GWP wynoszącym 0, amoniak jest długoterminowym i zrównoważonym rozwiązaniem dla wielu zastosowań chłodniczych. NH3 ma najlepsze możliwe właściwości termodynamiczne, które wykorzystuje się szczególnie w przypadku dużych instalacji chłodniczych. Z tego powodu amoniak jest stosowany głównie w instalacjach chłodniczych w przemyślę na dużą skalę, ale także w rozwiązaniach wykorzystujących zimną wodę/solankę oraz w chłodzeniu magazynów o mocy do megawatów.
Wszystkie procesy chłodzenia są przeprowadzane w sposób bezpieczny, wydajny i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Ponadto systemy chłodnicze NH3 kwalifikują się zgodnie z wytycznymi BAFA do promowania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Amoniak produkty

Amoniak referencje