Stosując ekologiczny czynnik chłodniczy CO2 (R744) ) o współczynniku GWP wynoszącym 1, wszystkie procesy chłodzenia mogą być wykonywane bezpiecznie, efektywnie i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. CO2 jako wysokociśnieniowy czynnik chłodniczy o bardzo dobrych właściwościach termodynamicznych, zaklasyfikowany do czynników z grupy A1, może być stosowany bez większych ograniczeń. W komercyjnym sektorze chłodniczym, dzięki coraz liczniej występującym instalacjom boosterowym, CO2 stał się obecnie standardowym czynnikiem chłodniczym. CO2 jest również coraz częściej wykorzystywany w przemyśle, na przykład do chłodzenia magazynów lub w pompach ciepła. Ponadto systemy z CO2 kwalifikują się zgodnie z wytycznymi BAFA do promowania systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

co2 produkty

co2 referencje