Stosując ekologiczny czynnik chłodniczy CO2 (R744) ) o współczynniku GWP wynoszącym 1, wszystkie procesy chłodzenia mogą być wykonywane bezpiecznie, efektywnie i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. CO2 jako wysokociśnieniowy czynnik chłodniczy o bardzo dobrych właściwościach