AKTUALNE INFORMACJE O GOTOWOŚCI DOSTAW

Z powodu szybko rozprzestrzeniającej się choroby wirusowej (SARS-CoV-2), podjęliśmy szereg środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka. Obecnie nikt w firmie compact Kältetechnik nie jest zarażony i nie ma osób podejrzanych o zakażenie. Większość pracowników pracuje w trybie ,,HomeOffice’’ i można się z nimi kontaktować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Spotkania i koordynacja międzyoddziałowa, odbywają [...]