Konwencjonalne i w przeszłości często używane syntetyczne czynniki chłodnicze zostały poważnie ograniczone przez unijne regulacje prawne dotyczące F-gazów. Niemniej jednak czynniki te są nadal stosowane w wielu obszarach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Obecnie występuje już wiele opcji, które pozwalają na ich użycie, nawet przy niskim współczynniku GWP. Czynniki te ze względu na swój złożony skład, są częściowo zaklasyfikowane do grupy palności A2L, która pociąga za sobą szczególne przepisy bezpieczeństwa. W związku ze zmianami na rynku czynników chłodniczych, opracowywanych jest coraz więcej komponentów do nowych mieszanek i ich zastosowania w systemach chłodniczych.

Frigen produkty

Frigen referencje