Konwencjonalne i w przeszłości często używane syntetyczne czynniki chłodnicze zostały poważnie ograniczone przez unijne regulacje prawne dotyczące F-gazów. Niemniej jednak czynniki te są nadal stosowane w wielu obszarach zgodnie z obowi