Standardowe wyposażenie Twojego zestawu:

  • Rama do zamontowania 1 sprężarki Bitzer typu: CE1 / CE2 / CE3
  • Tablica rozdzielcza z przyłączeniami serwisowymi dla strony wysokiego i niskiego ciśnienia
  • Presostat wysokiego ciśnienia dla każdej sprężarki
  • Presostat niskiego ciśnienia na system
  • Plyta montazowa do sprezarek
  • Grzałka karteru oleju dla każdej sprężarki
  • Rama wykonana z zagruntowanych profili stalowych, malowana proszkowo na kolor RAL 7012